Case | DELPRO

Vi fandt nålen i høstakken!

DELPRO A/S er godt på vej til at være den førende danske partner og leverandør på markedet for entreprenøropgaver i relation til transmission og distribution af elektrisk energi og data. Virksomheden er landsdækkende med hovedkontor placeret i Vamdrup ved Kolding. Derudover er der afdelinger i England, Polen og Holland. Selskabet beskæftiger ca. 160 medarbejdere. 

Vi har gennem mange år samarbejdet med Selectors om en række forskellige ansættelser. De har hver gang formået at finde gode kandidater til os, der har den rigtige balance mellem vores virksomhedskultur og den faglighed jobbet kræver” 

Lone Søgaard Sall, Økonomi- & HR-direktør, DELPRO A/S 

 

Udgangspunkt: 

DELPRO vækster voldsomt og har på 5 år fordoblet såvel omsætning som medarbejdere. Hovedparten af medarbejderne arbejder væk fra hovedkontoret, og der er derfor høj grad af distanceledelse og dialog. Der onboardes løbende en række nye medarbejdere og behovet for dygtige teknikere og specialister bliver større og større. Den nye strategi fokuserer bl.a. på at IT skal være den vigtigste understøttende funktion til at sikre fremtidens vækst. 

 

Udfordring: 

DELPRO har ikke tidligere haft en reel strategi for IT. Alle afdelinger havde mulighed for at indkøbe de systemer, der kunne understøtte deres behov til den enkelte situation. Det giver en række ”silo løsninger” og besværliggør tværorganisatoriske informationer og beslutninger. Der er ingen intern IT-funktion, så alle kompetencer ligger hos eksterne parter. For at sikre, strategien kan udleves, er der oprettet en ny funktion som digitaliseringsansvarlig, der skal sikre en fælles IT-strategi og implementering af systemer, der kan være med til at give tværorganisatorisk viden og bedre mulighed for at arbejde i en matrix.  

DELPRO er som virksomhed ikke så kendt og potentielle kandidater, der har de rigtige kompetencer til at gennemføre opgaven, er passive jobsøgere, der ikke læser jobannoncer. Derfor er processen med direkte og styret search nøglen til succes. 

 

Processen: 

DELPRO og Selectors har gennem flere år samarbejdet om at finde nøglemedarbejdere. Derfor har vi allerede et godt indblik i, hvilken kultur det er væsentligt den nye digitaliseringsansvarlig kan arbejde i. Der blev afholdt en række opstartsmøder med eksterne IT-partnere og DELPRO, så viden blev delt på, hvilket fagligt niveau den digitaliseringsansvarlige skulle have. Dette gælder både for det IT-tekniske, arkitekturen bagved systemer og selve projektledelsesdelen, når de enkelte systemer skal implementeres. Det er vigtigt at forstå de reelle udfordringer og jobbet rummer også en stor change management rolle. Ud fra de opstillede muligheder og udfordringer har Selectors målrettet en styret search proces, så der hurtigt blev udvalgt relevante kandidater, der blev taget direkte kontakt til. Fokus var bl.a. på at ”indsælge” jobbet, som hos de rigtige kandidater er meget interessant, men i en virksomhed, som er ukendt for de fleste. 

 

Resultater: 

DELPRO blev præsenteret for 4 kandidater, som alle havde stærke forudsætninger for at løse opgaven. På det første møde deltog IT-samarbejdspartnerne også, så det faglige niveau blev godkendt. DELPRO kunne herefter udpege 2 slut kandidater, som de vidste kunne løse opgaven, og hvor der var en god kemi og forståelse for hverdagens indsatser. Slutkandidaterne blev præsenteret for en intern ledergruppe, hvor der i jobbet vil være tætte samarbejdssnitflader i hverdagen. For at sætte nyt lys på kandidaterne, blev de bedt om at præsentere dem selv via en kort case, som havde fokus på deres personlige præferencer. 

 

Konkrete udbytter:

Der var en styret proces, som sikrede direkte dialog med umiddelbart relevante kandidater, som har reel interesse i jobbet – fokus på kvalitet frem for kvantitet. Såvel de faglige som de personlige egenskaber blev afstemt – på trods af, at DELPRO ikke har specialist indblik i IT. Det sikrede en stærk profilering af DELPRO i et presset kandidatmarked, som resulterede i at de efterfølgende kunne sige: ”Vi fik ansat den rigtige!” 

Se flere udvalgte cases

Kontakt os

Hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed

Tlf. +45 72 10 00 30

Bredgade 15, 1. sal | 6000 Kolding