Case | Terra Connect

Markant fremgang i resultaterne med ny strategi

Terra Connect er én af Danmarks mest erfarne ITvirksomheder inden for landbrugssektoren og mindre erhverv i hele Danmark. De har specialiseret sig i IT-tryghed, og leverer komplette IT-løsninger til deres kunder i tæt samarbejde med blandt andet leverandører af staldmekanisering hardog softwareløsninger. Terra Connect har siden 2000 hjulpet erhvervslivet med at få optimal nytteværdi af teknologi, herunder alarmer, kameraer, netværk, backup, Office 365, hardware, dataopsamling osv.

”Vores intensive strategiforløb er blevet omsat til fremdrift og motivation i hverdagen”

Udfordring

Terra Connect har fået ny ejerkreds (DLG & Velas), og målet er en skalérbar vækststrategi med en differentieret markedsposition, der sikrer nye og lange kunderelationerDe ønsker at få skabt en klar retning og ’purpose’ samt alignment i bestyrelsen og ledelse, så deres mål og forretningsmæssige prioriteter bliver tydelig og eksekverbare. Markedet er i vækst, og de har et betydeligt salgspotentiale samt kapacitet til flere kunder i organisationen. Kunderne sætter pris på den service og rådgivning, de fårog det ønsker Terra Connect at udnytte og differentierer sig på. 

Proces

Samarbejdet startede med, at vi tog en indledende dialog, hvor vi fik afstemt mål, formen, indhold, proces og valgt en strategisk model. Forløbet startede med øvelser og refleksion af overordnede spørgsmål inden vi havde strategi sessions. På vores sessions blev spørgsmålene diskuteret, prioriteret og besluttet med slutprodukter som specifikke mål, must win battles (MWB) og eksekveringsplan. Hele organisationen blev involveret i udarbejdelse af indsatsområderne af MWB, nedskrevet på en eksekveringsplan. ’Alignment’ skete ved at indsatsområderne fra de respektive afdelinger, blev præsenteret, udfordret og godkendt af både bestyrelse og ledelse. Hele forløbet er i tæt sparring og opsamling på bestyrelses- og ledelsesniveau. 

Resultater

Strategien gav større sammenhængskraft og forbedret samarbejde mellem bestyrelse og ‘hele’ organisationen. ’Alignment’ af målene og MWB og implementeringsplan, som involverer og engagere hele organisationen. Terra Connect har indført nye rutiner med ugentlige updates fra de ansvarlige for aktiviteter og handlinger. Øget ansvar og indflydelse på aktiviteter løfter medarbejderne, og følelsen af fremdrift i mål og planer giver et ‘purpose’ og stolthed af at være en del af virksomheden.

Tipping points

Større fremdrift og engagement med synlighed implementeringsplan på væggen på kontoret med mål og prioriterede aktiviteter. Hellere være mere for færre aktiviteter. Effektfuld eksekvering med involvering og ansvar efter ’lidt, men tit’ princippet. 

”Vores ambition var at fastsætte Terra Connects langsigtede mål, på alt det vi ønsker at blive, og ønsker at nå. Den nye strategi skaber rammerne for bedre udnyttelse af kapacitet og ressourcerne mod et fælles mål, og sætter retning for alles handlinger.

I vores samarbejde med Selectors har vi skabt et stærkt fundament for øget eksekvering og motivation, som tager Terra Connect til næste niveau” 

Andre udvalgte cases:

Kontakt os

Hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed

Tlf. +45 72 10 00 30

Bredgade 15, 1. sal | 6000 Kolding

Følg os på SoMe