Distribution Manager

Er du stærk på logistik og kan du skabe struktur i en organisation med mange daglige opgaver?

GLS Denmark tilbyder pålidelig pakkedistribution af høj kvalitet og er specialister i logistik og ekspresservice i hele Europa. For yderligere information om GLS koncernen kan du besøge deres hjemmeside på www.GLS-group.eu. Til depotet i Kolding søges nu:

Distribution Manager

tæt samarbejde med distributionspartnere – være på forkant med markedets forventninger

Som Distribution Manager bliver du ansvarlig for, at GLS fastholder et højt service- og kvalitetsniveau ved kontinuerligt at udvikle distributionspartnerne professionelt. Som bindeleddet mellem depotets distributionsafdeling, de tilknyttede distributionspartnerne og andre afdelinger i organisationen, bliver det din opgave, at skabe rammerne for et tæt samarbejde omkring løsningen af kørselsrelaterede udfordringer på tværs af de involverede interessenter.

Din hverdag vil indeholde mange operationelle opgaver, hvilket betyder, at du både er med til at sætte rammerne og bagefter sikre at opgaverne gennemføres. Dette kræver, at du formår at arbejde i helikopterperspektiv eller gå i græsstråhøjde, når det kræves for at få helt styr på detaljen. Din ledelsesstil er synlig og transparent med en god og tydelig kommunikation. Hverdagen er ofte hektisk, så det er vigtigt du kan skabe en struktur, hvor det er let for alle at se retningen. Opgaverne for distributionsafdelingen skifter hele tiden i takt med, at kundernes behov ændrer sig – især i den seneste tid er der kommet mange flere kunder inden for BTC segmentet, hvilket betyder andre og nye afhentnings- og leverings tidspunkter. Dette skal du være på forkant med, og sammen med dit team være klar til, at de løsninger der tilbydes til kunderne hele tiden er markedstilpassede.

Du vil indgå i ledergruppen for Operations i Kolding, hvor I i fællesskab skal sikre løsninger, der lever op til kundernes forventninger, så GLS kan fastholde og udvikle sin stærke position som logistik partner. Du er ansvarlig for serviceringen af depotets storkunder og skal til enhver tid sikre, at de indgåede aftaler efterleves – herunder vil du være ansvarlig for, at den daglige dialog med storkunder behandles hurtigt og korrekt.

I forbindelse med udvælgelsen vil vi især vægte kandidater, der kan dokumentere:

  • Stor erfaring med logistik og gerne erfaring med eksterne samarbejdspartnere
  • Struktureret tilgang til opgaver – selv i et til tider hektisk hands-on miljø
  • Stort operationelt drive
  • Stærk leder profil, der kan tage beslutninger og tør stå fast.
  • God til at skabe overblik og sætte kursen
  • Erfaring med ledelse gennem andre og en ledelsesstil, der omfatter coaching, empati og guidance uden at omgivelserne er i tvivl om, at du har styringen
  • Erfaren IT bruger
  • Gode sproglige kompetencer – dansk og engelsk i skrift og tale på højt niveau

Den ideelle kandidat kommer fra en lignende stilling, hvor du gennem nogle år har vist dine store evner inden for logistik og distribution. Du har et teoretisk niveau, der gør dig i stand til at analysere og gennemskue komplekse områder. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i en international koncern. Det er vigtigt, at du kan begå dig på flere niveauer i organisationen og evner at etablere, projektere og sikre afslutning på tværorganisatoriske opgaver.

Har du lyst til at bestride denne udfordrende og spændende stilling, skal du anvende ”søg jobbet” funktionen, hvor du kan vedhæfte ansøgning og CV.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent Lars Mikkelsen på 7210 0030.