Selectors er et full-house konsulenthus.

Vi tror på der er stor sammenhæng mellem strategi, handling og de medarbejdere, der driver hverdagen.

Udvælgelse og udvikling af dine medarbejdere og ledere er den mest betydningsfulde factor for din organisations succes.

Derfor er det vigtigt, at alle beslutninger træffes ud fra et helhedsperspektiv og ikke bare hurtige, kortsigtede løsninger.

Vi tager altid udgangspunkt i en helhedsbetragtning, hvor vi bringer de 4 indsatsområder i spil, som er beskrevet i vores ”hjul” – klik på ”hjulet”og læs mere om vores 4 kompetenceområder.

Kultur & forandring
Værdiskabelse & performance
Kommerciel tænkning
Personlige kompetencer