Om Lars Mikkelsen

Jeg stiftede Selectors i 2006 med målet om at skabe et konsulenthus, der skaber balance mellem kultur og performance med varig effekt. Erfaringsmæssigt adskiller vi os ved at understøtte kunderne i at skabe hele virksomheder frem for halve løsninger, og fokusere på at gøre de rigtige ting første gang.
Jeg har en HD i organisation og især områderne omkring kultur, organisationsdesign og snitflader optager min tilgang til opgaveløsningen.

Jeg har mere end 20 års erfaring som konsulent, hvor de primære områder har været Search & Selection, organisationsdesign og strategi implementering. Gennem min karriere har jeg løst stort set alle typer af Search & Selection opgaver og er vidende på alle organisationsniveauer. Jeg synes, det er lige så spændende at løse opgaver på mellemleder- og specialistniveau, som en opgave på topledelsesniveau.

Jeg har siddet i flere bestyrelser og er i dag bl.a. bestyrelsesaktiv i Erhvervsgruppen Kolding, som er et stærkt ledernetværk i Kolding, hvor fokus er på at skabe fyrtårne for Kolding.

Privat bor jeg i Kolding. Jeg er meget sportsinteresseret og golf er den primære sport om sommeren, mens squash optager mange timer om vinteren.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed

Lars Mikkelsen | Partner

Tlf. +45 40 19 49 30