Personvurdering

Det rette indblik i en kandidat eller medarbejder, giver de bedste betingelser for at ansætte den rigtige, eller videreudvikle egne medarbejdere, så jeres virksomhed har kompetencer der matcher forventningerne til fremtidige mål. Personvurderinger kan således anvendes ved enkelt rekrutteringer, intern vurdering af nuværende medarbejdere eller sammensætning af de bedste teams. 

3 fordele:

Flueben

Skaber dybt indblik i slutkandidaterne, så det er lettere at tage det rigtige valg.

Flueben

Reducerer risikoen for fejlansættelser.

Flueben

Fleksibelt forløb for den ansættende virksomhed og kandidaterne.

Vil du gerne vide mere om de andre områder inden for Search & Selection, er du velkommen til at læse mere her: Rekruttering og outplacement.

I ønsker at ansætte selv – Selectors sikrer kvaliteten

Et samarbejde om at få jeres næste medarbejder ansat, kan bestå af flere elementer. De fleste virksomheder vælger at lade Selectors kompetencer og store erfaring være drivende i ansættelsesprocessen fra A-Z. Andre har det godt med selv at tage de indledende step og derefter koble Selectors på til en vurdering af de sidste kandidater. Her anvendes vores store testpakke som analyserer for såvel personlige kompetencer, lederegenskaber og analytiske evner. 

Det hele krydres med konsulentens mangeårige erfaring i at gennemføre dybdegående interviews, som kommer tæt på kandidatens reelle styrker og udviklingsområder, sat i forhold til det konkrete job og virksomhedens krav.


Det rigtige team skaber balance mellem performance og kultur

Selectors personvurdering er yderligere et vigtigt værktøj i forbindelse med organisationsudvikling, herunder ledervurdering, team sammensætning m.v. Testen giver svar på medarbejdernes stærke og mindre stærke sider, og stiller herunder forslag om den mest optimale udnyttelse af den enkeltes potentiale – alene eller som del af et team. 

For virksomheden giver det sikkerhed for, at medarbejdernes ressourcer udnyttes optimalt. For medarbejderen giver det mulighed for at komme så langt frem som evnerne rækker til.

Lars_300 px

Kontakt os, så vi kan inspirere og udfordre dig over en kop kaffe
Lars Mikkelsen | Partner
Tlf. +45 22 19 49 30

Følg os på SoMe