Baggrunden for at skulle rekruttere en ny medarbejder kan være forskellig; måske er der en nøglemedarbejder, som har sagt sit job op og der skal søges en erstatning – måske vækster I, og søger en ny kollega til at sikre succesen. Uanset årsagen, vil Selectors gennemgå en kvalitetssikret proces, der tager udgangspunkt i en dybdegående analyse med fokus på virksomheden og de nøgle-succes-kriterier, der gør, at den nye medarbejder og organisationen får det optimale ud af ansættelsen.

Ud over konsulentens subjektive vurdering, der bunder i mangeårig erfaring, vil definitionen af nøgle-succes-kriterierne være det drivende i vores udvælgelse og i dialogen med kandidaterne. Inden kunden præsenteres for egnede kandidater, vil de have gennemført vores ”test batteri”, der omfatter en motivationstest, analytiske opgaver og et uddybende spørgeskema.

En personprofil må aldrig stå alene og det er derfor væsentligt, at konsulentens endelige konklusion er en blanding mellem dialog, fakta fra testen og relevante referencer, der altid bliver kontaktet for at få endnu dybere indblik i kandidaten. Alle vores konsulenter har stor erfaring og solid baggrund for at vurdere kandidater.

 

Efter ansættelsen følger vi sammen med nærmeste chef op på kandidaten, ved at foretage vurderinger efter henholdsvis 3 og 6 måneder.

Alt det praktiske omkring håndtering af modtagne ansøgninger varetages af Selectors administration, hvor vi sikrer mest mulig information over for de kandidater, der søger jobbet. Vi mener, det er en privat sag at være kandidat hos Selectors, og vi har høje etiske normer for at sikre størst mulig anonymitet i processen.

Formålet med vores drivende proces er, at skabe en kobling mellem strategien og handlingerne i din virksomhed, så vi efterfølgende med stolthed kan sige – VI FANDT DEN RIGTIGE !

 

search-and-selection1