Strategi & eksekvering   

En vellykket strategi kræver fokus på, hvordan eksekverer denVi beskriver den adfærd – altså hvordan man siger og gør og på hvilken måde, som sikrer at strategien bliver eksekveret med større effekt, hurtigereVi hjælper med at bygge bro mellem strategi og organisation ved at opnå accept af målene og prioriteterne, og sørge for at strategien guider og motiverer i hverdagens handlinger.

For at inspirere har vi samlet et udvalg af nogle af vores observationer på udfordringer, som fylder for mange virksomheder, fordi vi ser en tendens i de årsager, der forhindrer mange i at nå målene.

Vil du inspireres, så er du velkommen til at læse mere her: Gap-analyseForbedret kunderejse, Differentieret markedsposition, Accelerer salget og Styrk lederadfærden

Samler strategien støv på C-drevet?  

Du kender måske fra dit strategiarbejde at det at omsætte ambitiøse mål til eksekvering, ikke er en nem proces. Når strategien skal præsenteres, er det vanskeligt at få den ud til alle. Særligt hvis strategien handler mindre om, hvordan I skal nå målene. Strategien og målene får en positiv modtagelse, når det præsenteres, fordi alt sammen giver god mening. Du fornemmer alligevel også, at ikke alle tænker videre over, hvad det betyder for deres egen adfærd og evne til at eksekvere.  

Hvis du ikke får accept på både målene, og hvordan og på hvilken måde I når målene, er symptomerne, at mange bare kører på autopilot. I har i ledelsen typisk valgt en eksekveringsmodel, hvor målene skal realiseres gennem et antal projekter, som er defineret, målsat og nedbrudt i aktiviteter.

En ting, virksomheder ofte overser i strategieksekvering, er den adfærd, som afgør om I får eksekvereret strategien.

Ved at udvikle adfærd og hverdagens handlinger først, får du den performance, vinder, feedback, kunden først kultur, som er en forudsætning for at eksekvere strategien. Ellers er der risiko for at strategien samler støv på C drevet. 

Analyser viser at 74% af strategier fejler, fordi medarbejdere ikke ved, hvordan de skal handle på strategien.  Vi tror på, at strategien skal guide og motivere medarbejdere til at gøre det rigtige, og følelsen af fremdrift giver meningsfuldhed i hverdagens handlinger.  

Det er en organisatorisk kompetence, som undervurderes af mange, fordi det er let at forstå, men svær at udføre i praksis. Vores erfaring er, hvis man skal udvikle ny adfærd og kompetence, starter det lidt før, man regner med, og slutter senere, end man håber på. 

Den bedste strategi er den, der kan eksekveres

Vores kunder har ambitiøse mål, og ved hvad de vil, og de ved også, at målene ikke kan nås med nuværende adfærd.  De ønsker at bruge adfærd og kultur, som et konkurrenceparameter og som det, det er, nemlig eksekvering. Grunden til at vores kunder er her i mange år, er fordi, vi tager afsæt i der, hvor man er, og tilfører det som virker ud fra en helhed. På den måde justerer og lægger vi nye lag på den rigtige adfærd, uden at gå på kompromis med virksomhedens værdier eller strategi.

Lønsom adfærd handler om at finde, forenkle og forankre den adfærd, som sikrer i når målene.

Adfærd er ikke et mål - men et middel til at nå målene

Hvis du skal lykkes med en forbedret kunderejsedifferentieret markedspositionaccelerer salget eller styrke lederadfærden og medarbejdere og ledere skal dygtiggøres til at eksekvere jeres strategi på disse områder, er det den, der sætter temaerne og prioriteringerne, og ikke hvad de fleste efterspørger.  

Vidste du at?

  • 60% af strategier når ikke deres målsætning 
  • 90% fejler på grund af dårlig strategieksekvering 
  • 74% af medarbejdere ved ikke hvordan de skal handle på strategien 

Det viser undersøgelser foretaget af Ernst & Young, Harvard Business Review, Gartner og McKinsey. 

Skal vi tage en snak?

Vi har over 20 års erfaring med strategi og eksekvering fra begge sider af bordet. Må vi udfordre og inspirere dig over en kop kaffe? 

Bjoern Lauritsen_305x305px

Bjørn Steen Lauritsen
Partner | CEO
Tlf. +45 51 32 91 88

Lars_300 px

Lars Mikkelsen
Partner
Tlf. +45 22 19 49 30

Jacob_300px

Jacob Barsballe Nielsen
Partner
Tlf. +45 30 31 99 35

Følg os på SoMe