Accelerer salget 

Salg handler om at påvirke kunder positivt til at træffe den rigtige beslutning i hele virksomheden. Vi finder, accelererer og forankrer salgsadfærd med større ensartethed og agilitet, som er tilpasset kundens købsproces, også på distancenVi hjælper med både strategi og eksekveringså I brugetiden på de(t) rigtigeså du får større effekt og målbare resultater.

3 fordele:

Flueben

I får afdækket de barrierer som forhindrer jer i at sælge, og kortlagt ‘best practices’ som accelererer salget.

Flueben

I får skabt større sammenhæng og agilitet mellem kommunikation, processer og salgsadfærden. 

Flueben

I får professionaliseret jeres salgsadfærd med større effekt, så I hurtigere når jeres (salgs)mål.

 

Vil du inspireres, så er du velkommen til at læse mere om et udvalg af vores observationer her: Gap-analyse, Forbedret kunderejse, Differentieret markedsposition og Styrk lederadfærden.

Går du glip af forretning?

Tendenserne i købsadfærden har de seneste år ændret sig, men behovene er grundlæggende de samme. Det er kundernes prioriteter ikke.

Når kundernes prioriteter og adfærd hurtigt ændrer sig, kalder det på revitalisering og en ny gameplan for mange virksomheder.

Samtidig drømmer mange ledere om flere nye kunder, højere konverteringsrater, kortere salgscyklusser, flere helkunder og valide pipelines. Nogle fornemmer, de går glip af forretning, når sælgerne prioriterer administrationstid fremfor kundetid eller når kunderne ikke lægger alle købene hos jer. 

Andre oplever, at det at tage telefonen og booke møder ikke sker, fordi sælgerne siger de mangler ‘varme’ leads fra marketing, eller at de venter på at kunderne kontakter dem. Sælgerne fortæller også, at de ikke kan sælge noget til de priser og mangler lidt mere i produkterne for ‘lige’ at få solgt til kunden.  

De mange afslag og daglige prisforhandlinger, skaber en negativ bølge og går ud over motivationen og troen til firmaets produkter og position. 

Hvordan kickstarter du salget? 

Man kunne fx starte med at forstå kunderne og finde ud af hvem I sælger til og hvorfor? Det vil give dig indsigt og fakta på, hvad jeres kunder sætter pris på, i det I leverer, og måden I leverer på.  

Det handler om at have evnen til at fortælle hvorfor og grunden til det, som berettiger (mer)prisen.

Det starter med et inspirerende værditilbud og færdighed til at forklare kundeudbytter og merværdi mere end priser og produkter. Hvis der er stor performancevarians i at forklare værditilbuddet, kundeudbytterne og merværdi i jeres løsninger, er risikoen, at kunderne taler med konkurrenterne. 

Med andre ord handler salg om at kickstarte tilliden og relationen ved at snakke mindre om jer selv, og mere om hvad I tilbyder, og gøre det lettere for kunderne at træffe den ’rigtige’ beslutning. 

Omsæt strategi til resultater 

For at udnytte adfærd som det, det er, nemlig eksekvering, skal alle parametre i adfærd flugte, for så er der færre interne barriere til at omsætte strategi til resultater. 

Men er kun effektivt, hvis kunder, virksomhed og medarbejdere samarbejder. Hvis I vil vækste, skal både kunder og salgsadfærd understøtte virksomhedens overordnede mål og strategi. 

Vi udarbejder en adfærdsanalyse, som identificerer barrierer og forbedringspotentialer med anvisninger på, hvordan I kommer fra-til. Dernæst etableres et forløb med en fælles referenceramme af værdiskabende initiativer, som ledere og medarbejdere påvirkes til at eksekvere på ’lidt, men tit’.

Vores speciale er at binde kunder og salgsadfærd sammen ved at levere den adfærd, som mange ledelser tager for givet, for den er jo forklaret.

Kort og godt er det køb og salg på kundens præmisser, fordi du sætter kunden i centrum. Når du kobler det sammen med lønsom salgsadfærd og et inspirerende værditilbud, starter jeres positive bølge med rådgivning, som skaber mere værdi, bedre kundeoplevelser og mere salg. 

Vidste du at: 

  • 77% har ikke en klar beskrivelse af salgsprocessen 
  • 63% af virksomheder vurderer at nysalg er meget vigtigt 
  • 55% indfrier ikke nysalgsmålet 
  • 33% overlader kontakten mere til kundeemnerne 
  • 87% ser et behov for mere effektivt nysalg 

Kilde: Den fynske NYsalgsanalyse by FynskErhverv

Ønsker du at accelerere salget? 

Vi har implementeret salgsstrategier på tværs af brancher, produkter, landegrænser og målgrupper. Vil du have sparring til din strategi, så deler vi gerne vores erfaringer. 

Jacob_300px

Kontakt os, så vi kan inspirere og udfordre dig over en kop kaffe

Jacob Barsballe Nielsen | Partner

Tlf. +45 30 31 99 35

Følg os på SoMe