Differentieret markedsposition 

Tiltræk og fasthold kunder og medarbejdere gennem konsistent og brugbar kommunikation, der brander og skaber stolthed over jeres fælles virksomhed. Vi oversætter jeres strategi og unikke værditilbud til ‘One simple sentence’, der skaber genkendelighed og gennemslagskraft i markedet. Vi kan hjælpe dig med både strategi og eksekvering, som giver konkrete målbare resultater.

3 fordele:

Flueben

I får afdækket de underliggende årsager til jeres nuværende position, og indsigt i og fakta om, hvad I gør bedst.

Flueben

I får omsat strategi og værditilbud til den adfærd der sikrer I differentierer jer i markedet.

Flueben

I får anvisninger på, hvordan I tiltrækker de kunder og medarbejdere, som vil anbefale jer til andre.

Vil du inspireres, så er du velkommen til at læse mere om vores udvalg af observationer her: Gap-analyse, Forbedret kunderejse, Accelerer salget og Styrk lederadfærden.

Kommunikation

Kommunikation er en svær opgave at udføre i takt med at kunderne har sværere ved at kende forskel på priser og produkter fra udbydere. Som leder hører du sikkert ofte fra salgsafdelingen at de mangler ’lidt’ ekstra, mere markedsføring og unikke produkter til bedre priser. Du har sikkert fortalt dem, at de skal være proaktive, skabe mere værdi og holde flere møder, hvor I tror på salget. Ofte er produkter og priser let at kopiere for konkurrenterne, men det er adfærden ikke.  

Derfor er det paradoksalt, at mange virksomheder holder fast i det, man kender, nemlig hvilke produkter og priser der adskiller sig fra andre. 

Enhver virksomhed ved hvilke produkter eller tjenester, de sælger.  

Nogle virksomheder ved, hvordan de gør det og hvad der gør dem specielle eller adskiller dem fra deres konkurrenter.  

Meget få virksomheder ved, hvorfor de gør, hvad de gør. “Hvorfor” handler ikke om at tjene penge – det er et resultat. Hvorfor er et formål, purpose, årsag eller tro. Det er netop grunden til, at din virksomhed eksisterer.  

Vi tror ikke på, at kunder vil værdsætte jeres virksomhed, før medarbejderne værdsætter den først.

Men vi tror på, at medarbejdere motiveres af at gøre det rigtige, og at følelsen af en differentieret markedsposition giver stolthed over jeres fælles virksomhed. Den afledte effekt er større konkurrencekraft, fordi det skaber lyst til at gøre sig umage og øger engagementet i organisationen. 

Kan man handle sig til en ny position? 

Ja – og du kunne starte med at finde ud af, hvorfor kunderne handler hos jer, og hvad de sætter pris på, i det I leverer, og måden I leverer det på.  

Det handler grundlæggende om organisationens evne til internt og eksternt at forklare hvorfor, og jeres værditilbud til kunder og målgrupper, ud fra temaer og prioriteringer fra strategien. Det handler også om strategi og værdifasthed med samspil på tværs og på alle niveauer i hverdagen.  

Pengene ligger i detaljerne, og de samme ingredienser kan give vidt forskellige resultater.

Det afhænger af involvering, dosering og rækkefølge, så det giver mening for både kunder, kolleger og resultater. Vi tror, at du kan handle dig til en ny position ved at tale mere med kunderne om det rigtige og mindre om jer selv. 

Vejen til en differentieret markedsposition 

Vores erfaring er at mange virksomheder fejler med differentieret markedsposition, fordi de ofte drukner i et kæmpe setup. Uanset om du ser i vores eller andres retning, vil vi anbefale at I også starter med at finde de underliggende årsager til at I har den adfærd og kultur I har, før I vælger virkemidler. 

Typisk starter det med en adfærdsanalyse, hvor du får indsigt og fakta om, hvad I skal justere på, så struktur og kommunikation over tid understøtter adfærden. 

Herefter etablerer vi i tæt samspil med jer, et skræddersyet forløb med værdiskabende initiativer, som ledere og medarbejdere dygtiggøres i at eksekvere. 

Opskriften på forankring af ny adfærd og færdigheder er kundeorientering, nudge ’lidt, men tit’, lederskab, skalér løbende

Vejen til succes med differentieret markedsposition skabes gennem løbende træning og dokumentation, hvor vi bygger en business case med best practices, mål og relevante KPI´er, så du kan sikre de bedste resultater. 

Skal vi også hjælpe dig?  

Er du interesseret i at vækste din virksomhed gennem en differentieret markedsposition? Så gi’ et kald, og hør mere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Jacob_300px

Kontakt os, så vi kan inspirere og udfordre dig over en kop kaffe

Jacob Barsballe Nielsen | Partner

Tlf. +45 30 31 99 35

Følg os på SoMe