Styrk lederadfærden

Lederadfærd tager udgangspunkt i mennesker, ved at påvirke handlinger og adfærd positivt i organisationen, ud fra temaer i strategien. Vi finder, forfiner og forankrer den ledelsesadfærd, som afgør, I når målene. Med andre ord bygger vi bro mellem jeres strategi og medarbejdere, fordi vi oversætter strategien til brugbar kommunikation, som kobles sammen med ledernes praktiske hverdag.

3 fordele:

Flueben

I får kortlagt best practices og får bundet strategi og lederadfærd sammen. 

Flueben

I får konkrete anvisninger på hvordan I kommer fra – til, hurtigere, og med større effekt.

Flueben

I får nudget jeres organisation digitalt, så ledelse kommer tættere på, også på distancen.

Vil du inspireres, så er du velkommen til at læse mere om et udvalg af vores observationer her: Gap-analyse, Forbedret kunderejse, Differentieret markedsposition og Accelerer salget.

Savner din virksomhed fremdrift?

I en verden i konstante forandringer, hvor virksomheder fx møder krav om nye teknologier, øgede kundeforventninger til innovative produkter og disruption er en fast del af hverdagen, er kravene til ledelsesadfærden afgørende, når strategien skal eksekveres. At der så derudover stilles store krav til hybride arbejdsformer fra nye generationer og ledelse på distance, går ikke udfordringen for fremtidens ledere mindre.

Fremtidens ledere står ansigt til ansigt med en grundforudsætning i at lykkes med at skabe rammerne for, hvordan man på en simpel måde eksekverer, når strategi og mål skal nås. Den rette ledelsesadfærd skal kunne aflæses på bundlinjen og på virksomhedens evne til at tiltrække og udvikle medarbejdere og kunder, så de bliver længere. 

Det er alt andet lige lettere at forbedre noget, når tingene er simple!

Du har sikkert en organisation fyldt med dygtige medarbejdere, som er vant til at nå deres mål. Men du ved også at nye mål og forandringer, kræver ny adfærd. 

Det svære er, at hverdagens opgaver stjæler tiden og ny adfærd udebliver, fordi adfærd tages for givet af ledelsen eller ikke er beskrevet i, hvordan I gør. Nogle gange viser det sig også, at ledere hellere vil tale om nye tiltag og projekter, end om ny adfærd. 

Vi tror, mennesker i hverdagens handlinger motiveres af at gøre det rigtige. Det er netop følelsen af fremdrift i hvordan man gør, der giver meningsfuldhed og udvikler ens identitetsfølelse i virksomheden. 

Vi hjælper jer med at ændre fra “om” til “hvordan” 

Vores anbefalinger til ledelsesadfærd handler om måden, I spørger på. Hvis du spørger, om nogen har nået, leveret, ringet til eller gjort, får du selvfølgelig et hurtigt svar, men også en flad læringskurve.

Hvis du i stedet spørger "hvordan", får du en stejl læringskurve med engagerede medarbejdere og masser af ’best practices’, som er kopierbare på tværs af afdelinger og geografi. ”

Vi har et gennemtestet framework og metode, der finder, forfiner og forankrer alle de gode ting I gør. På den måde styrker I ledelsesadfærden, så I kommer tættere på medarbejderne, og medarbejdere tættere på kunderne – også på distancen. 

Jacob_300px

Kontakt os, så vi kan inspirere og udfordre dig over en kop kaffe

Jacob Barsballe Nielsen | Partner

Tlf. +45 30 31 99 35

Følg os på SoMe