Head of Sales

GLS Denmark tilbyder pålidelig pakkedistribution af høj kvalitet og er specialister i logistik og ekspresservice i hele Europa. Via et stort og stabilt netværk skabes en høj kvalitet i den landsdækkende last mile levering af kundernes pakker fra dag til dag. Der investeres løbende i udvikling af medarbejdere og systemer, så GLS hele tiden kan fastholde deres meget høje leverings kvalitet. Med udgangspunkt fra hovedkontoret i Kolding søges nu:

Head of Sales

omsætte strategi til handlinger og fælles salgsindsatser

GLS har haft speederen i bund i en årrække. Nøgleordene har været vækst og succes, og det er det stadig. Skal det fulde potentiale udnyttes, samtidig med der ageres med rettidig omhu ift. markedsudviklingen, er der brug for at få skærpet det salgsstrategiske fokus og den underliggende organisering. Og det er her, du kommer ind i billedet. Du indgår både i den nationale ledergruppe på ca. 20 personer og i vores kommercielle ledelsesteam i en stilling med afgørende indflydelse på GLS’ videre udvikling.

Helt overordnet handler dit job om at forvandle den kommercielle strategi til målbare salgsresultater. Det gør du ved at optimere på alle områder af salgsorganisationen. Du får ansvaret for at den nye salgsstrategi bliver konkretiseret i ambitiøse budgetter og synlige handleplaner, samtidig med at du er tydelig i eksekveringen. Sideløbende kigger du på organisering, strukturer og processer, så du kan sikre, at der arbejdes på den mest effektive måde og opnås størst mulig kvalitet, ved brug af identiske og dokumenterede processer samt guidende principper, på tværs af regionerne.

Salgsafdelingen består af godt 20 medarbejdere fordelt på Øst, Vest, Intern Salg og Support, hvoraf 5 er i direkte reference. Afdelingen af en del af den kommercielle organisation og du refererer til den kommercielle direktør. Jobbet er taktisk funderet og du kommer derfor til at bruge en del af din tid på hovedkontoret i Kolding, Men der vil naturligvis være dage, hvor er på landevejen for at besøge depoter, være på kunde-/sambesøg, holde teammøder etc. Du vil også have nogle Key Accounts som du selv håndterer.

I forbindelse med udvælgelsen vil vi især vægte kandidater, der kan dokumentere:

Din baggrund for at søge stillingen er med afsæt i en videregående kommercielt orienteret uddannelse, der har givet dig et solidt analytisk og metodisk fundament. Via din hidtidige karriere har du fået min. 10 års fokuseret erfaring med salg og herunder min. 5 års erfaring med at lede ledere. Din viden går på tværs af B2C, B2B og omnichannel og har du erfaring med distribution/logistik er det et klart plus.

For at få succes, skal du kunne omsætte overordnede, strategiske beslutninger til resultater via de rigtige metoder, processer og handlemønstre – med dig som driver og primær pennefører på definitionen og eksekvering af disse. I forlængelse af dette, skal du have kommunikationsevnerne til at sikre, at alle forstår hvorfor og hvad der skal gøres, og hvad deres personlige rolle er i at nå de fælles mål

Har du lyst til at bestride denne udfordrende og spændende stilling, skal du anvende ”søg jobbet” funktionen, hvor du kan vedhæfte ansøgning og CV.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent Lars Mikkelsen på 7210 0030.