Produktions- og lageransvarlig

Procudan er eksperter i ingredienser og emballage til fødevarer og tror på, at værdi udvikles i fællesskab gennem hele værdikæden fra leverandør til slutkunde. Baseret på et stærkt internationalt producentnetværk, leverer Procudan produkter og ydelser i hele Skandinavien fra afdelingerne i Kolding og Kristianstad. Virksomheden er privat ejet og beskæftiger 40 medarbejdere. Til hovedkontoret i Kolding søges en selvstændig og dygtig:

Produktions- og lageransvarlig

ledelse – planlægning – sikre overblik

Procudan arbejder målrettet på at udvikle værdi i fællesskab med kunder og leverandører, hvorfor det ligger helt naturligt at yde et højt serviceniveau til såvel interne som eksterne kunder. Som Produktions- og lageransvarlig bliver det derfor din opgave at arbejde proaktivt for både at bevare og udbygge det høje serviceniveau. Som en del af supply chain organisationen bliver det en vigtig opgave, at sikre et effektivt og stabilt flow i produktions- og lagerområdet, med udgangspunkt i Procudans kerneværdier: Proaktivitet, Respekt, Effektivitet og Trivsel.

Du overtager en velfungerende afdeling, med et stærkt og motiveret team på 6 medarbejdere. Det er din opgave at sikre et velfungerende vareflow fra varemodtagelse til kunde, samt en effektiv produktionsplan med blik for optimal anvendelse af ressourcer på tværs af medarbejdergruppen.

Du bliver dermed en væsentlig spiller i at sikre det store overblik for et område, der betragtes som Procudans omdrejningspunkt. Forudsætningen for at lykkes i jobbet vil være en god tværorganisatorisk dialog og et tæt samarbejde med de andre afdelinger, så Procudan har effektive processer på tværs af de respektive ansvarsområder i organisationen. Vi vil derfor lægge vægt på, at du kan dokumentere gode erfaringer med at planlægge, skabe overblik og optimere såvel produktions- som lagerområdet.

Stillingen refererer til Supply Chain Direktøren.

Den ideelle kandidat kan bl.a. dokumentere:

Din baggrund for at søge stillingen er en faglig baggrund som leder af et produktions- og lagermiljø, gerne med en teoretisk ballast inden for ledelse og produktion. Kendskab til fødevarer/HACCP er en fordel. De personlige lederegenskaber og evnen til at skabe overblik vil blive vægtet meget højt til denne stilling, så det er et krav, at du kan dokumentere ledelseserfaring gennem min. 3-5 år.

Lyder dette som jobbet for dig, skal du sende din ansøgning og CV hurtigst muligt. Du ansøger ved at bruge ”søg jobbet” funktionen.

For yderligere oplysninger kan du kontakte Selectors på 7210 0030.